Контакты

Мы переехали. Адрес можете уточнить,позвонив по телефонам:

 +38 096 912 52 37

 +38 095 577 38 36

 +38 093 706 23 81

Ссылки

05.08.2014

ВССУ: Обобщение судебной практики осуществления уголовного производства на основании соглашений


На сайте Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел можно ознакомиться с Обобщением судебной практики осуществления уголовного производства на основании соглашений.

УЗАГАЛЬНЕННЯ
 судової практики здійснення кримінального провадження на підставі угод 

 ВСТУП

Одним із прогресивних положень Кримінального процесуального кодексу України (КПК), на думку як вітчизняних вчених і практиків, так і міжнародних експертів, є запровадження в Україні відновного правосуддя, найбільш відомим інструментом якого є медіація, суть якої в контексті кримінального судочинства полягає у примиренні потерпілого із правопорушником, досягненні консенсусу між сторонами та врегулюванні соціального конфлікту.

Передбачалося, що із появою глави 35 «Кримінальне провадження на підставі угод» у кримінальному процесуальному законодавстві значно спроститься процедура розгляду певної категорії кримінальних справ, скоротяться строки тримання осіб під вартою, загальні процесуальні строки розгляду кримінальних справ, а також зменшиться навантаження на систему судових і правоохоронних органів. 

Перші результати реалізації цих положень КПК підтвердили ці очікування. Зокрема, за даними ВССУ, із моменту набрання чинності кримінальним процесуальним законом суди загальної юрисдикції станом на 1 січня 2014 р. розглянули 22 653 угод, із них 11 512 – про примирення та 11 141 – про визнання винуватості. Зі статистичної інформації (яку для моніторингу процесу впровадження у дію нового КПК, систематизації та аналізу практики його застосування щомісяця надають ВССУ апеляційні суди України, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя) вбачається збереження тенденції до подальшого активного застосування інституту угод у кримінальному судочинстві. Аналіз динаміки показників застосування положень КПК у судовій практиці свідчить, що кількість затверджених вироком угод за останні місяці є сталою, без суттєвих коливань, і становить у середньому майже 3 000 затверджених угод на місяць. Натомість кількість постановлених судом судових рішень про відмову в затвердженні угоди коливається в межах від 70 до 250 ухвал на місяць і має незначну тенденцію до збільшення. Детальніше див. Додаток до цього узагальнення. 

Незважаючи на позитивну динаміку затверджених вироків на підставі угод, з огляду на те, що цей інститут є новим для кримінального судочинства, його механізм ще не відпрацьовано судовою практикою та достатньою мірою не досліджено науковою доктриною, а також беручи до уваги появу нових формулювань, підходів та оціночних категорій у новому КПК, актуальним і необхідним є вивчення та узагальнення судової практики здійснення кримінального провадження на підставі угод.  
Метою цього узагальнення є аналіз застосування судами загальної юрисдикції кримінального процесуального законодавства під час здійснення кримінального провадження на підставі угод, виявлення складних і спірних питань, що виникають у судовій практиці при його застосуванні, підготовка пропозицій для забезпечення правильного застосування судами норм права та напрацювання однакових підходів до здійснення судового провадження за новим процесуальним законом, усунення виявлених прогалин у законодавстві. 

Об’єктами дослідження були: узагальнення практики здійснення кримінальних проваджень на підставі угод, проведені апеляційними судами, які надали відповідну інформацію; копії судових рішень, постановлених за результатами відповідних судових проваджень, надані судами на запит ВССУ, а також тексти судових рішень із бази даних Єдиного державного реєстру судових рішень (400 судових рішень); матеріали кримінальних проваджень на підставі угод (320 матеріалів), а також засоби фіксування судового провадження (журнали судового засідання та СD-диски (технічні засоби фіксування; 295 штук)1. 
___________


Полный текст Обобщения смотрите по ссылке:
sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html Источник: официальный сайт ВССУ sc.gov.ua